Viktor Rydbergsmuseet

Viktor Rydberg - En kort biografi över ungdomstiden i Jönköping

Abraham Viktor Rydberg föddes som fjärde barn i en syskonskara om sex barn den 18 december 1828 på det gamla slottsområdet i Jönköping. Fadern, en tidigare underofficer i Jönköpings Kongl. Regemente vid namn Johan Rydberg, var slotts- och fångvaktmästare på det kronohäkte som fanns på slottsområdet. Modern, vars namn var Hedvig Duker, var barnmorska och av ansedd lantmätarsläkt.

Viktor Rydbergs tidiga barndom var enligt honom själv mycket lycklig, men allt förändrades drastiskt då modern och yngsta systern föll offer för koleraepedemin i Jönköping sommaren 1834. Johan Rydberg sörjde sin hustrus död så mycket att han blev alkoholiserad och möjligen också psykiskt sjuk. Detta ledde till att han förlorade sin tjänst och det Rydbergska hemmet föll samman. Viktor, liksom två av hans systrar, blev genom fattigvården utackorderade på olika håll i staden.

I Jönköping gick Viktor Rydberg vid två skolor; först lancasterskolan, vars byggnad fortfarande står kvar på Kanalgatan 20, och sedan i Jönköpings högre lärdoms- och apologistskola, som fanns i nuvarande Kristinagården. Han utmärkte sig som en god och intelligent elev och fick vid läsårets slut ofta böcker som premium vid läsårets slut. Under fritiden gav han bland annat under en tid ut en tidning, Odens Korpar, och uppförde tillsammans med kamraterna egenhändigt författade pjäser på stadens vindskontor. Han var också informator i olika familjer, och fick på så vis ytterligare lite pengar till sin begränsade kassa.

Den unge Viktors läsintresse och goda huvud hade uppmärksammats, och med hjälp av knappa bidrag kunde han efter allmänna läroverket läsa vid gymnasiet i Växjö. På grund av ekonomiska svårigheter och kamraters trakasserier avbröt han sina studier efter två år och återvände till Jönköping. Någon examen från gymnasiet i Växjö fick han aldrig.

Väl tillbaka i hemstaden drog han sig fram så gott han kunde genom att läsa extra med unga elever och skriva för lokaltidningen Jönköpingsbladet. Bland annat skrev han 1948 följetongen Wampyren. Samtidigt studerade han på egen hand. När Jönköpingsbladets ägare flyttade till Göteborg efter att ha köpt Handelstidningen följde hans unge medarbetare med.

- - -

Vill du läsa en översikt över hela Viktor Rydbergs liv kan en sådan återfinnas under rubriken Ett livViktors sidor.

 


Viktor Rydbergsmuseet, Hospitalsområdet, Västra Storgatan 37, Jönköping.