Viktor Rydbergsmuseet

Hospitalsbyggnaden

Ursprungligen var den hospitalsbyggnad och huvudbyggnad på Jönköpins hospital. Ritningarna uppgjordes av arkitekten Olof Tempelman vid Överintendentsämbetet, men går till största delen tillbaka på ett förslag, som uppgjordes 1794 av stadsbyggmästaren P.G. Salvin i Jönköping. Byggnaden uppfördes 1795. Det är en timmerbyggnad i två våningar, som ännu är klädd med den ursprungliga rödfärgade träpanelen. I dess inre har gjorts en rad förändringar, men trapphallen och delar av den övre våningen är välbevarade. Från början upptogs den undre våningen av köksavdelningen, ett "dårrum" och ett kyrkorum. I den övre våningen fanns främst "två kvinno- och två mansdårrum". Huset fick även ett par utbyggnader, som senare har tagits bort. Under lasarettstiden från 1825 till 1877 tjänade det som sjukhusbyggnad och därefter, då det ägdes av Jönköpings Tändsticksfabrik var det bl.a. upplagsplats för tomaskar, "ångkök" och bostadslägenheter. Nu disponerar Jönköpings hembyggdsförening- Gudmundsgillet- huvuddelen av den nedre våningen för sina föreningslokaler, medan övriga delar disponeras av Röda korset.

 

 

Hospitalsbyggnaden

Viktor Rydbergsmuseet, Hospitalsområdet, Västra Storgatan 37, Jönköping.