Viktor Rydbergsmuseet

Hospitalsområdet

Gamla Hospitalsområdet

Gamla Hospitalsområdet i Jönköping utgör ett för landet unikt exempel på en välbevarad vårdinrättning från 1700- och 1800-talen. Det äldsta huset är Sysslomannabostaden, en stenbyggnad från 1770-talet. Träbyggnaderna är något yngre, och den sista tillkom på 1850-talet. Troligen flyttades Jönköpings hospital hit på 1600-talet, och det lades ner 1825. Byggnaderna övertogs då av länslasarettet, som var kvar här till 1877. Efter att nästan under ett sekel ha ägts av Jönköpings Tändsticksfabrik övertogs området av Jönköpings kommun, som nu rustat upp den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.

Historia

Jönköpings Hospital från 1600-talet till 1825
Jönköpings läns lasarett 1777-1877
Tändsticksfabrik och kulturreservat

Byggnader på Gamla Hospitalsområdet

Viktualieboden
Sysslomannabostaden
Hospitalsbyggnaden
Kurhusbyggnaden

Texter av Bo E Karlson

 

Viktor Rydbergmuseet, Hospitalsområdet, Västra Storgatan 39, Jönköping.