Viktor Rydbergsmuseet

Kurhusbyggnaden

Kurhusbyggnaden var från början sjukhusbyggnad för Jönköpings läns lasarett, avsedd för veneriskt sjuka. Det uppfördes 1851-52. Det är en träbyggnad i två våningar, som till det yttre är mycket välbevarad. Den var från början struken med grå oljefärg, vilket den nu återfått. Sjukrum fanns i båda våningsplanen och som sjukhusbyggnad tjänstgjorde den till 1877. Under den tid då den tillhörde tändsticksfabriken var den först inredd till snickeri och sedan till bostäder, vilket den ännu är.

 

 

Kurhusbyggnaden

Viktor Rydbergsmuseet, Hospitalsområdet, Västra Storgatan 37, Jönköping.