Viktor Rydbergsmuseet

Länkar

Viktor Rydberg-sällskapets program (inklusive arrangemang av Viktor Rydbergmuseet)

Viktors sidor - En webbplats om Viktor Rydberg av Tore Lund.

Ett liv i tabellform - Denna sida ingår i Viktors sidor nämnd ovan.

Viktor Rydberg-sällskapet - Ett sällskap som eftersträvar "att skalden, prosaförfattaren och journalisten, religionshistorikern och debattören Rydberg blir känd och förstådd i vår tid"..

Projekt Runeberg - Här kan man på bildskärmen läsa 12 av Rydbergs skrifter i sin helhet. Här finns också en hel del annan information.

Wikipedia - Viktor Rydberg

Porträttbyst i brons i rådhusparken i Jönköping

Viktor Rydbergs böcker på bibliotek - LIBRIS

Viktor Rydbergs böcker på bibliotek - Bibliotek.se

Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillet

Museer i Jönköping

Stiftelsen Viktor Rydbergs skola


Viktor Rydbergmuseet, Hospitalsområdet, Västra Storgatan 39, Jönköping.