Viktor Rydbergsmuseet

Sysslomannabostaden

Från början var denna byggnad bostad för hospitalsysslomannen, d.v.s. föreståndaren för Jönköpings hospital. Ritningarna uppgjordes troligen i Stockholm, och den byggdes 1774-77. Till sin byggnadsstil går den tillbaka till mönsterritningar från 1700-talets mitt. Det unika är att den uppfördes i sten, vilket var mycket ovanligt. I staden fanns då inte något sådant bostadshus, men vid denna tid kom nya förordningar att offentligt bekostade byggnader skulle vara stenbyggnader. Tvåvåningshuset är en typisk exponent för sin tid med ett återhållsamt klassicistiskt formspråk med rusticeringar och ett högt valmat tak. Några större förändringar har inte huset genomgått sedan byggnadstiden.

År 1825 blev det läkarbostad, då länslasarettet övertog området. Från 1878 och fram till 1961 var det även främst bostadshus och ingick då i tändsticksfabrikens område. Detta år uppläts det till Viktor Rydbergsmuseet och efter en restaurering av byggnaden invigdes museet 1963. En ny restaurering genomfördes 1983-84, då målsättningen var att återföra exteriör och interiör till 1770-talets färgsättningar.

Två trappor leder in till byggnaden. Den norra förde direkt in till den ursprungliga köksavdelningen och den södra till en förstuga med trappa till den egentliga bostadsvåningen. Idag kommer besökaren först in i denna förstuga från vilken en dörr leder till det ursprungliga köket. Detta har ett putsat tegelvalv, och köksspisen är delvis bevarad. Innanför detta ligger en liten kammare, som även var bostadsrum för personalen. En liten trappa leder från kammaren till skafferiet, som ligger ovanpå den välvda källaren och därför har låg takhöjd.

Den övre våningen nås genom trappan från förstugan i bottenvåningen. Först kommer man här in i en liten förstuga, och mot gården ligger sedan den stora salen. Till höger i förstugan leder en dörr in i det som en gång kallades förmaket, och som var ett sällskapsrum. Innanför detta finns mot trädgården ett mindre rum, som var sovrum. Detta har ännu sovalkoven bevarad, och från rummet finns en dörr till salen. Dörrarna är de ursprungliga och var målade i blå färg. De äldsta kakelugnarna, som fanns i varje rum, är ej bevarade, men i salen finns en kakelugn från 1800-talets senare del. Vinden är ej inredd.

 

 

Sysslomannabostaden

Viktor Rydbergsmuseet, Hospitalsområdet, Västra Storgatan 37, Jönköping.