Viktor Rydbergsmuseet

Viktor Rydbergmuseets utställningar

Viktor Rydbergsmuseet visar två permanenta utställningar; den ena handlar om det Jönköping som Viktor Rydberg växte upp i, den andra handlar om författarens liv och verk.

I utställningen om Jönköping under 1800-talets första hälft får du som besökare inblickar i hur det var att leva i staden under denna tid. Politik, kultur och näringar berörs, och kända personer träder fram. Tillbakablickar görs också på Jönköpings tidigare historia genom Rydbergs skrift Det forna Jönköping. Bilder, texter och föremål levandegör historien.

Utställningen om Viktor Rydbergs liv och verk innehåller flera delar. Texter av Rydbergs egen penna återger tillsammans med bilder skaldens liv. Under rubriker som Koleran, Svärmisk informator, Fritänkande skribent och Professor och diktarpatriark får du i kronologisk ordning följa skalden från födseln i Jönköping 1828 till hans död i Djursholm 1895.

I Miljörummet kan du se Viktor Rydbergs stora skrivbord och andra möbler från hans arbetsrum i bostaden på Djursholm och få en inblick i den atmosfär där han skrev stora verk som Vapensmeden. Här finns också ett bibliotek och kopior av skulpturer föreställande Rydberg eller inspirerade av hans verk.

Dessutom visar Viktor Rydbergsmuseet i Bokrummet Viktor Rydbergs böcker och kopior av en del brev av hans hand. Illustratörernas rum tillägnas några av de konstnärer som illustrerat Viktor Rydbergs verk. Bland annat märks Jenny Nyströms illustrationer till Lille Viggs äventyr på julafton, John Bauers bilder till Fädernas gudasaga liksom Carl Larsson som illustrerade en utgåva av Singoalla.

 

 

 

Jönköpings historia

 

Miljörummet

 

Illustrerade verk

Viktor Rydbergmuseet, Hospitalsområdet, Västra Storgatan 39, Jönköping.