Viktor Rydbergsmuseet

Ur Vapensmeden

Vättern var idag så klar och stämde in så i himmelsfärgen, att om icke en vindkåre då och då dragit silvergrått vattrade band över sjöns yta, och om icke guldstänk blänkt kring jullens årblad, så kunde en åskådare å stranden tyckt, att den hade sin väg i luften.

Svante hade icke rott långt, då Margit, som var hans lärljunge i strängaspel och kunde många visor, som han diktat, förde händerna över harpan och sjöng i takt med årtagen och med de svala, friska suckarne av vattnet framför jullens bog:

Gläns över sjö och strand,
stjärna ur fjärran,
du som i Österland
tändes av Herran!
Barnen och herdarne
följa dig gärna,
Betlehems stjärna.

Natt över Judaland,
natt över Sion.
Borta vid västerrand
slocknar Orion.
Herden, som sover trött
ute å fjället,
barnet, som slummrar sött
inne i tjället,
vakna vid underbar
korus av röster,
skåda en härligt klar
stjärna i öster,
gånga från lamm och hem,
sökande Eden,
stjärnan från Betlehem
visar dem leden
fram genom hindrande
jordiska fängsel
hän till den glindrande
lustgårdens stängsel.
Armar där sträckas dem,
läppar där viska,
ljuva och friska:
"stjärnan från Betlehem
leder ej bort, men hem". --
Barnen och herdarne
följa dig gärna,
strålande stjärna!

Betlehems stjärna har tonsatts av bland andra Alice Tegnér.

 

 

Svante Harpolekare
Viktor Rydbergsmuseet, Hospitalsområdet, Västra Storgatan 37, Jönköping.