Viktor Rydbergsmuseet

Utvalda verk om Viktor Rydberg

Rydberg och Jönköping

Forsström, Axel: Viktor Rydberg:Barndom och ungdom 1828 - 1855, Lund 1960.
Forsström, Axel: Viktor Rydbergsom Jönköpingsskildrare - artikel i Gudmundgillets årsbok 1951.
Pleijel, Hilding: Jönköpings lärdomsskola under Viktor Rydbergs tid - artikel i Gudmundgillets årsbok 1943.
Teiffel, Yvonne: En Jönköpingsvandring i Viktor Rydbergs fotspår - artikel i Gudmundgillets årsbok 1986.

Akademiska avhandlingar

Hegerfors, Torsten: Viktor Rydbergs utveckling till religiös reformator, Göteborg 1960.
Löwendahl, Gösta: Vapensmedens Viktor Rydberg, Lund 1954.
Svanberg, Victor: Rydbergs Singoalla: en studie i hans ungdomsdiktning, Stockholm 1923.
Lund, Tore: Den trogne smugglaren : Viktor Rydberg och textens spegel, Stockholm 2006.
Östin, Ola: Myteposet : en studie i Viktor Rydbergs mytologiska forskningar under 1800-talet, Visby 2005

Minnesskrifter och andra böcker

Gudmundgillets årsbok 1995 - Viktor Rydberg 1828 - 1895, Jönköping 1995.
Viktor Rydberg 1828 18/12 1928, Göteborg 1928.
Rydberg, Viktor: Viktor Rydberg ser på sig själv: en liten ofrivillig självbiografi. I urval av Magnus Engberg 1995 (finns även som talbok).
Rydberg, Viktor: Vår dröm är frihet: en Viktor Rydbergbok. Utgiven av Hans Granlid 1973.
Stolpe, Sven: Viktor Rydberg 1828 - 1895. -Artikel i: Stolpe, Sven: 40 svenska författare, 1980.


Listan sammanställd av Elvy Nilbratt.
Besök LING-ON-LINE för ytterligare verk om Viktor Rydberg.

 


Viktor Rydbergsmuseet, Hospitalsområdet, Västra Storgatan 37, Jönköping.