Viktor Rydbergsmuseet

Viktualieboden

Denna byggnad var från början viktualie och spannmålsbod för Jönköpings hospital. Ritningarna uppgjordes 1806 av stadsbyggmästaren i Jönköping, Petter Georg Salvin, och den uppfördes 1807. Det är en timmerbyggnad i två våningar, som från början även hade en vindsvåning. Ursprungligen var den ej klädd med träpanel, men blev det efter några år. Huset har alltid varit rödfärgat. Sedan området först inköpts till länslasarett och därpå av Jönköpings Tändsticksfabrik, användes boden som förrådsbyggnad. År 1952 och 1966 ombyggdes den för STAB-koncernen som använde den som kursgård. Numera ägs den av kommunen. Den kallas Kastanjegården och används för komunala servicefunktioner.

 

 

Viktualieboden

Viktor Rydbergsmuseet, Hospitalsområdet, Västra Storgatan 37, Jönköping.