Abstrakt konst

Vad är abstrakt konst egentligen? Enkelt beskrivet är det konst som inte är en direkt avbild av någonting. Det är helt och hållet upp till betraktaren att avgöra vad det föreställer. Abstrakt konst uppfattas av vissa människor som otroligt vackert och andra tycker att det är helt obegripligt. Vill man pryda sina väggar med häftiga målningar går det att köpa abstrakt konst online. I lugn och ro går det då att känna in vad som tilltalar och lockar mest.

Konstformen utvecklades under början av 1900 talet av bland annat konstnären Paul Cézanne som tog kubismen ett steg längre och började leka med färger och former på ett helt nytt sätt. Allt behöver inte vara avmålat rakt av utan det fanns mer lekfulla sätt att uttrycka sig som människor tyckte om. På 1920 talet utvecklades stilen allt mer och även skulpturer började ta en abstrakt konst form av exempelvis rivet papper.

Det kan krävas lite träning för att uppskatta den abstrakta konsten. Våga kolla på olika konstnärer och se upplev skillnaden i deras uttryck. Ingen abstrakt konst är lik den andra och det finns mycket att upptäcka. Har man dessa typer av tavlor på väggarna kommer människor med säkerhet stanna upp och prata om målningen. Intressant nog kommer alla att tolka bilden på helt olika sätt. En väldigt blå tavla kan vara både himmel, hav, kyla och mycket annat. På ett naturligt sätt blir det ett ställe att samlas runt och ett samtal runt vad alla ser.